1. Polska 20 lotów
2. Grecja 4 loty
3. Włochy 4 loty
4. Dania 2 loty
5. Francja 2 loty
6. Hiszpania 2 loty
7. Litwa 2 loty
8. Słowacja 2 loty
9. Wielka Brytania 2 loty